Ενδεικτικά έργα με ηλεκτρολογικούς πίνακες χαμηλής τάσης. Η γκάμα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα αλλά υπάρχει δυνατότητα αναπτυξης κάθε είδους πίνακα.

Τελευταίο έργο μας γενικός πίνακας συστήματος BUS για χρήση σε οικία με αυτοματιμούς για το ”εξυνπο σπίτι”. Το σύστημα σχεδιαστηκε με υλικά VIMAR.

Άλλο απαιτητικό project που έχει αναλάβει η εταιρίας μας και εμπλέκει υψηλή τεχνογνωσία σε αυτοματισμούς είναι πίνακες παρραλληλισμού γεννητριών για την κοινή τροφοδοσία φορτίων.

Πίνακας Διανομής
 Πινάκες σε στάδιο της παραγωγής
Πίνακας Διανομής Πίνακας Εκκίνησης Η/Ζ
 Πίνακας διανομής  Πίνακας χειροκίνητης εκκίνησης Η/Ζ
Πίνακας Μεταγωγής Πίνακας Φωτοβολταϊκού 20KW
 Πίνακας μεταγωγής φορτίων σε δύο πηγές  Πίνακας Φωτοβολταϊκού πάρκου 20KW