Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεδομένης μια στροφής παγκοσμίως σε πράσινους ενεργειακούς προσανατολισμούς. Το έντονο ενδιαφέρον τονίζεται από προσπάθειες ανά τον κόσμο κυβερνήσεων, με ειδικά προγράμματα προώθησης εναλλακτικών πηγών παραγωγής ενέργειας .
Η χρήση φωτοβολταικών στοιχείων για ενεργειακές εφαρμογές είναι κυρίως δύο:

1. Υβριδικά αυτόνομα συστήματα
Στα αυτόνομα συστήματα η ενέργεια του ήλιου αποθηκεύεται σε συσσωρευτές με σκοπο την χρήση της όταν αυτή ζητηθεί. Αυτό συνδυάζεται και με άλλες πηγές ενέργειας ωστε να προκύπτει μια ολοκληρωμένη λύση ανάλογα την περίπτωση του καταναλωτή.

• Φ/Β – Μπαταρία
• Φ/Β – Μπαταρία – Γενήτρια
• Φ/Β – Μπαταρία – Γεννήτρια – Ανεμογεννήτρια

2. Συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ
Στον τομέα των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταïκών, η ενέργεια του ήλιου εγχέεται κατ’ ευθείαν στο δίκτυο μέσω ειδικών αντιστροφέων (inverters) και μετρητές της ΔΕΗ καταγράφουν την παραγόμενη ενέργεια, με σκοπό να τιμολογηθεί και να προκύψει χρηματικό όφελος για τον παραγωγό. Εδώ συναντάμε δύο προσεγγίσεις:

Α. Το πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β σε στέγες κτηρίων και μικρών επιχειρήσεων με ιδιαιτερα ευνοικούς όρους για τον παραγωγό αλλά περιορισμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 10kW.

Β. Το πρόγραμμα Φ/Β πάρκων σε γήπεδα ή σε βιομηχανικές στέγες με απεριόριστη ισχύ της εγκατάστασης.