Συχνές ερωτήσεις – Γεννήτριες

Σε ποιές περιπτώσεις είναι αναγκαία η αγορά γεννήτριας;
• Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται παραγωγική διαδικάσια που δεν πρέπει να σταματήσει σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ.
• Σε φύλαξη ευπαθών προιόντων.
• Σε απομακρυσμένες εκγαταστάσεις οπού ή επέμβαση για αποκατάσταση τυχόν βλάβης της ΔΕΗ είναι δαπανηρή ή χρονοβόρα.

Παραδείγματα χρήσης Γεννητριών
Ζαχαροπλαστεία, Βενζινάδικα, Κρεοπολεία, Ψυγεία, Ταβέρνες, Ξενοδοχεία, Μονάδες παραγωγής σκυροδέμοτος, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά κέντρα, Τράπεζες, Κατοκίες

Πως εκκινεί μια γεννήτρια.
Σήμερα η πλειοψηφία των γεννητριών έχουν ενσωματομένο πίνακα αυτόματης εκκίνησης και παύσης (με την διακοπή της ΔΕΗ). Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει και χειροκίνητα με κλειδί ή μπουτόν. Σε πολλές περιπτώσεις (χωρίς επιπλέον κόστος) παρέχται και απομακρυσμένη εκκίνηση με χρήση modem ή μέσω διαδυκτίου.