Συχνές ερωτήσεις – UPS

Tι είδους εξοπλισμός χρειάζεται τροφοδοσία μέσω UPS;
Οτιδήποτε θεωρούμε κρίσιμο κατά την λειτουργία του και δεν θέλουμε να επιρεάζεται απο στιγμιαίες ή μεγαλύτερες διακοπές της ΔΕΗ. Επίσης προτιμάται σε συσκευές με ευαισθησία σε ασταθή τροφοδοσία (τάση) που μπορεί να υπάρχει από πλευράς ΔΕΗ.

Ποια η διαφορά στην χρήση UPS από αυτή της γεννήτριας;
Το UPS τροφοδοτεί χωρις διακοπή (αδειάληπτα) την εκάστοτε συσκευή ή εγκατάσταση αλλά δεν έχει απεριόριστη αυτονομία. Η γεννήτρια μπορεί να τροφοδοτεί μια εγκατάσταση για οσο χρειαστεί αλλά κατα την διακοπή και την αποκατάσταση της ΔΕΗ υπάρχει (έστω και για μερικα δευτερόλεπτα) διακοπή.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολλά UPS στην ίδια εγκατάσταση;
Σε μεγαλύτερες (βιομηχανικές) εφαρμογές παραπάνω απο ένα UPS μπορούν να δουλέψουν παράλληλα. Αυτό εξασφαλίζει αυξηση τελικής ισχύος, καθώς και εφεδρία σε περίπτωση που ένα από τα UPS παρουσιάσει πρόβλημα.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο αυτονομίας ενός UPS;
Σε UPS που υποστηρίζουν μεσαίες ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις γίνεται διαστασιολόγηση της μπαταρίας με βάση τα φορτία που υποστηρίζει το UPS καθώς και τον επιθημητό χρόνο αυτονομίας. Στις πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιειται συνδιασμός UPS και γεννήτριας.