Συντηρήσεις

Η Energies αναλαμβάνει τη συντήρηση του εξοπλισμού που εγκαθιστά καθώς και εξοπλισμού τρίτων προμηθευτών. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε συμβόλαιο συντήρησης ή και  μεμονωνμενές επισκέψεις για έλεγχο εγκαταστάσεων απο εξειδικευμένους τεχνικούς με εμπειρία σε:

• Η/Ζ
• Φωτοβολταϊκά
• UPS
• Διατάξεις Μπαταριών Μολύβδου (VRLA, PzS, OPzS, OPzV)