Συχνές ερωτήσεις – Φωτοβολταϊκά

Πόσες κατηγορίες επένδυσεων σε ΦΒ υπάρχουν σήμερα;

Δυο νομοσχέδια περιγράφουν τις επενδυτικές δυνατότητες στο κομμάτι των ΦΒ.

1. ΦΒ σε στέγες σπιτιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων με περιοσισμό τα 10kW ανα στέγη

2. ΦΒ σε γήπεδο ή στέγη με απεριοριστό οριο εγκατεστημένης ισχύος (ν/σ 3851/2010)

Ποιο το προσδοκόμενο όφελος σε κάθε περίπτωση;

Ένα εγκατεστημένο kW στην ελλάδα αποδίδει 1200-1400kWh ετησίως. Αυτό το νούμερο πολλαπλασιάζεται με τα εγκατεστημένα kW σε κάθε επένδυση και στην συνέχεια με την τιμή πώλησης της kWh (ταρίφα) προς τη ΔΕΗ ανά περίπτωση:

1. Για την περίπτωση σε στέγες η εξασφαλισμένη τιμή σήμερα και μέχρι τον Δεκεμβριο του 2011 είναι 0,55ευρώ/kWh χωρίς επιβάρυνση φόρου.

2. Για την περίπτωση εγκατάστασης σε γήπεδο σήμερα η τιμή είναι 0,39ευρώ/kWh φορολογητέα. Επίσης σε αυτή την κατηγορία το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση της τιμής κάθε έξί μήνες.

Πως εξασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης;

Σε κάθε νομοσχέδιο προβλέπεται υπογραφή σύμβασης (διαφορετική ανα περίπτωση) μεταξύ του επένδυτη και της ΔΕΗ (ή του ΔΕΣΜΗΕ) που ισχύει για 25 χρόνια στην περίπτωση 1 (στέγες) και 20 χρόνια στην περίπτωση 2 (πάρκα)

Ποιο το κόστος ανα εγκατεστημένο kW;

Η τιμή των ΦΒ πλαισίων που είναι και το κύριο κόστος ενός συστήματος, αλλάζει κατά περιόδους. Επίσης σημασία έχει το πλήθος που θα παραγγελθούν καθώς και η προέλευση. Ενδεικτικά σήμερα ξεκινάει απο 2500ευρώ + ΦΠΑ για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (πάρκα) εώς και 3000 + ΦΠΑ για οικιακά συστήματα.

Μπορώ να καταναλώνω για προσωπική χρήση την παραγόμενη ενέργεια απο ΦΒ;

Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση το συστημα ειναι πλέον αυτονομο. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα το κοστος καθώς και την πολυπλοκοτητα του συστήματος. Επίπλέον θα υπάρχει και κόστος συντήρησης. Γενικά τα αυτόνομα συστήματα με χρήση ΦΒ συνιστώνται μόνο οταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις παροχής ρεύματος ή είναι ιδιαίτερα ακριβό το κόστος σύνδεσης με την ΔΕΗ.