Συχνές ερωτήσεις – Συντηρήσεις

Τι ενοούμε με τον όρο συντηρήσεις;
Κάθε μηχάνημα για την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία του χρίζει περιοδικού ελέγχου. Αυτό που προσφέρουμε στην ”Energies” είναι ένα ολοκληρωμένο προγραμμα συντήρησης για κάθε είδους μηχάνημα απο την γκάμα των προιόντων μας με βάση τις ανάγκες αυτών.

Η συντήρηση γίνεται μόνο με συμβόλαιο;
Οχι, μετά απο οποιοδήποτε αίτημα πελάτη εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις σας. Σκοπός μπορεί να είναι ακόμα και απλός έλεγχος καλής λειτουργίας κάποιου μηχανήματος καθώς και προτάσεις που θα βελτίωναν μια υφιστάμενη εγκατάσταση.

Η συντήρηση γίνεται μόνο σε εξοπλισμό που έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει η ”Energies”;
Όχι,  αλλά σε περίπτωση εξοπλισμού τρίτου θα σας ζητηθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και σχέδια ή έντυπα του υφιστάμενου εξοπλισμού ωστέ να επιτευχθεί απο πλεράς μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.