Φωτοβολταϊκό σε δώμα 5,4kW στον Αγιο Σύλα Καβάλας

Ergo pv 10 kw

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη πολυκατοικίας με ΦΒ πάνελ Sunpower 300W υπερ-υψηλής απόδοσης (λογω περιορισμένου χώρου). Η στήριξη των πάνελ έγινε συνδιαστικά με βάσεις για δώμα και βασεις για κεραμοσκεπή.