Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση, δροσισμό και ψυξη εγκαταστάσεων και κτηρίων βασίζονται στην απορρόφηση ή αποβολή θερμότητας από ή προς τη Γη χάρη στη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους. Αυτό γίνεται με την χρήση πλαστικής εύκαμπτης σωλήνας (γεωεναλλάκτης) που απλώνεται στο έδαφος οριζόντια ή κάθετα. Το υγρό που κυκλοφορεί στην σωλήνα οδηγείται σε ειδική αντλία θερμότητας που εκμεταλεύεται την ερμοκρασία που έχει πάρει απο την γή ζεσταινοντας ή ψυχοντας το νερό της θέρμανσης.

Το όφελος από τη χρήση της γεωθερμίας είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενός φιλικού στο περιβάλλον συστήματος, έως και 60%, σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Παραλαγές της κεντρικής ιδέας είναι η οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση των γεωεναλλάκτων για ανταλλαγή θερμότητας με τη Γη καθώς και το ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα νερού.

Συνεργαζόμενοι με εταιρίες που διαθέτουν κορυφαίες σε απόδοση αντλίες θερμότητας νερού, το αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε μπορεί να ενθουσιάσει. Το κόστος επένδυσης αποσβένει σε λιγότερο από 7 χρόνια ενώ έχουμε μειωμένη κατανάλωση από την πρώτη ημέρα χρήσης.