Πρωτότυπη σχεδίαση για εφαρμόγη σε ταράτσες με περιορισμένο χώρο.
Κατασκευή αλουμινίου με στόχο την δημιουργία ”μονόριχτης” βάσης για την τοποθέτηση των Φ/Β πάνελ.
Μεγάλο πλεονέκτημα η δημιουργία σκίασης στην πλάκα κατα τους θερινούς μήνες καθώς και η καλύτερη απόδοση των πλαισίων σε υψηλές θερμοκρασίες.

pv-doma pv-doma

pv-doma