Φωτοβολταϊκό σε Δώμα 9,88kW στα Κιμέρια Ξάνθης

pv-doma      pv-doma

Τυπική εγκατάσταση σε δώμα διόροφης κατοικίας