Η εταιρία μας συντηρεί εξοπλισμό πολλών αναγνωρισμένων εταιριών στο κλάδο τους (είτε ως εξωτερικός συνεργάτης των προμηθευτών τους είτε σε απευθείας συνεργασία με αυτές).

Ενδεικτικά έργα συντηρήσεων:

Notos Galleries UPS
ΕΛ.ΠΕ. UPS, Βιομηχανικό φορτιστή
ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε Η/Ζ
Νοσοκομείο Καβάλας Η/Ζ
Συσκευαστήρια Νεστος μπαταρίες traction
Grand Μασούτης μπαταρίες traction
ΔΕΣΦΑ UPS
Ζακώνης Η/Ζ
Ιόνια Οδος UPS
Τραπέζα Ελλάδος UPS
EVALUE UPS