Φωτοβολταϊκό με tracker 19,98kW σε χωράφι στη Μάνδρα Ξάνθης.

Ergo pv tracker 20kw

Το Φωτοβολταϊκό συστημα είχε πάρει έγκριση με την παλιά νομοθεσία (ν.3468/2006) για ΦΒ<20κW και υλοποιήθηκε λίγο πριν την ψήφιση του καινούριου ν/σ(3851/2010) τον Μάιο του 2010.

Ergo pv tracker 20kw

 Αποτελεί μέρος ευρύτερης επένδυσης οίνοποιειου στο συγκεκριμένο χώρο.

Ergo PV tracker 20 kw