Φωτοβολταϊκό με tracker 19,98kW

Φωτοβολταϊκό με tracker 19,98kW

Φωτοβολταϊκό με tracker 19,98kW σε χωράφι στη Μάνδρα Ξάνθης. Το Φωτοβολταϊκό συστημα είχε πάρει έγκριση με την παλιά νομοθεσία (ν.3468/2006) για ΦΒ<20κW και υλοποιήθηκε λίγο πριν την ψήφιση του καινούριου ν/σ(3851/2010) τον Μάιο του 2010.  Αποτελεί μέρος ευρύτερης...
Φωτοβολταϊκό πάρκο 99,7kW

Φωτοβολταϊκό πάρκο 99,7kW

Φωτοβολταϊκό πάρκο 99,7kW στο Κοπτερό Κομοτηνής. Συνολική μελέτη – προμήθεια υλικών – εκγατασταση. Το πάρκο παραδώθηκε σε πλήρη λειτουργία. Ο σχεδιασμός ή κατασκευή και η ρυθμιση όλων των περιφεριακών συστημάτων έγινε απο το γραφείο μας. Πρωτοποριακό για...