Συντηρήσεις

Η εταιρία μας συντηρεί εξοπλισμό πολλών αναγνωρισμένων εταιριών στο κλάδο τους (είτε ως εξωτερικός συνεργάτης των προμηθευτών τους είτε σε απευθείας συνεργασία με αυτές). Ενδεικτικά έργα συντηρήσεων: Notos Galleries – UPS ΕΛ.ΠΕ. – UPS, Βιομηχανικό φορτιστή...